สพม.13 เปิดเรียน มั่นใจ ปลอดภัย โควิด (โรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง)

Details
Category: ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา
Published on Thursday, 02 July 2020 16:15
Written by sirarat
Hits: 183

สพม.13 เปิดเรียน มั่นใจ ปลอดภัย โควิด (โรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง) : นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นประธานการตรวจเยี่ยมโรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง ตามกิจกรรม “สพม.13 เปิดเรียน มั่นใจ ปลอดภัย โควิด”  พร้อมด้วย นายกรุณพล พราหมเภทย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  ผู้บริหารโรงเรียน ผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง เข้าร่วมประชุม  โดยมี นางยุภา  พรเศรษฐ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง รายงานสรุปผลการเตรียมการในการเปิดภาคเรียน และนำเสนอรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ชี้แจงแนวทางปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563  ณ โรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง

DSC 4085  DSC 4108

DSC 4089  DSC 4091

DSC 4095  DSC 4083

DSC 4105  DSC 4101

DSC 4116  DSC 4120

DSC 4112  DSC 4124

DSC 4098  DSC 4099

DSC 4114  DSC 4130

DSC 4085