ติดต่อออนไลน์  

q a

   

สพม.13 เปิดเรียน มั่นใจ ปลอดภัย โควิด (โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์)

Details

สพม.13 เปิดเรียน มั่นใจ ปลอดภัย โควิด (โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์) : นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นประธานการตรวจเยี่ยมโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ ตามกิจกรรม “สพม.13 เปิดเรียน มั่นใจ ปลอดภัย โควิด”  พร้อมด้วย         นายพีรพล  จริงจิตร  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  ผู้บริหารโรงเรียน ผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมประชุม  โดยมี นายกิตติ  วิชัยดิษฐ  ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ รายงานการเตรียมการเปิดภาคเรียน และนำเสนอรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ชี้แจงแนวทางปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของ       โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563  ณ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์  อำเภอคลองท่อม  จังหวัดกระบี่

DSC 4139  DSC 4141

DSC 4148  DSC 4155

DSC 4160  DSC 4163

DSC 4172  DSC 4176

DSC 4180  DSC 4175

DSC 4181  DSC 4183

DSC 4197  DSC 4200

DSC 4210  DSC 4215

DSC 4235  DSC 4243

DSC 4197

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น