สพม.13 เยี่ยมบ้านนักเรียน ปีงบประมาณ 2563 (สายที่ 1)

Details
Category: ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา
Published on Wednesday, 15 July 2020 16:50
Written by sirarat
Hits: 202

สพม.13 เยี่ยมบ้านนักเรียน ปีงบประมาณ 2563 (สายที่ 1) :  นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ประธานกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน และนิเทศติดตามการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในพื้นที่สหวิทยาเขตทับเที่ยง มอบหมายให้ นางกิตติยา ชิดเชื้อ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการพร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เยี่ยมบ้านนักเรียน ในกิจกรรม “สพม.13 เยี่ยมบ้านนักเรียน” ตามโครงการพัฒนาการดำเนินงานให้เป็นไปตามระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 และการนิเทศ กำกับติดตาม การดูแลช่วยเหลือนักเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมทั้งสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน และการให้ความช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนในเบื้องต้น จำนวน 4 โรงเรียน ระหว่างวันที่ 9 – 10 กรกฎาคม 2563 ดังนี้

 

เด็กหญิงศิรดา คงณรงค์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

DSC 0238  DSC 0254

DSC 0266  DSC 0277

 

นายณัฐพล จงไกรจักร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์

DSC 0288  DSC 0289

DSC 0291  DSC 0294

  

เด็กหญิงปวริศา สะดี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนกันตังพิทยากร

DSC 0008  DSC 0010

DSC 0017  DSC 0015

 

เด็กชายสนธยา ประจุลลา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา

DSC 0028  DSC 0038

DSC 0040  DSC 0031.1