ติดต่อออนไลน์  

q a

   

การตรวจราชการ ติดตามประเมินผล และการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนน้ำผุด

Details

การตรวจราชการ ติดตามประเมินผล และการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนน้ำผุด : นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 มอบหมายให้ นายสมมาตร์  สุวรรณทวี  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีวิเชษฐ์  เพ็ชรหิน ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำผุด และบุคลากรในสังกัด ร่วมต้อนรับ นางสาวชฎารัตน์  สิงหเดชากุล  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอน และมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หลังเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ของสถานศึกษาในจังหวัดตรัง  เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563  ณ โรงเรียนน้ำผุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

DSC 4259  DSC 4270

DSC 4277  DSC 4279

DSC 4268  DSC 4267

DSC 4275  DSC 4276

DSC 4301  DSC 4304

DSC 4305  DSC 4311

DSC 4279

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น