การตรวจราชการ ติดตามประเมินผล และการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนน้ำผุด

Details
Category: ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา
Published on Wednesday, 15 July 2020 21:09
Written by sirarat
Hits: 196

การตรวจราชการ ติดตามประเมินผล และการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนน้ำผุด : นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 มอบหมายให้ นายสมมาตร์  สุวรรณทวี  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีวิเชษฐ์  เพ็ชรหิน ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำผุด และบุคลากรในสังกัด ร่วมต้อนรับ นางสาวชฎารัตน์  สิงหเดชากุล  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอน และมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หลังเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ของสถานศึกษาในจังหวัดตรัง  เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563  ณ โรงเรียนน้ำผุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

DSC 4259  DSC 4270

DSC 4277  DSC 4279

DSC 4268  DSC 4267

DSC 4275  DSC 4276

DSC 4301  DSC 4304

DSC 4305  DSC 4311

DSC 4279