ติดต่อออนไลน์  

q a

   

สพม.13 เยี่ยมบ้านนักเรียน ปีงบประมาณ 2563 (สายที่ 4)

Details

สพม.13 เยี่ยมบ้านนักเรียน ปีงบประมาณ 2563 (สายที่ 4) :  นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ประธานกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน และนิเทศติดตามการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในพื้นที่สหวิทยาเขตทับเที่ยง                  มอบหมายให้ นายพีรพล จริงจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เยี่ยมบ้านนักเรียน ในกิจกรรม “สพม.13 เยี่ยมบ้านนักเรียน” ตามโครงการพัฒนาการดำเนินงานให้เป็นไปตามระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 และการนิเทศ กำกับติดตาม การดูแลช่วยเหลือนักเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมทั้งสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน และการให้ความช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนในเบื้องต้น ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ จำนวน 9 โรงเรียน ระหว่างวันที่ 14 – 17 กรกฎาคม 2563 ดังนี้

โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ จังหวัดกระบี่

 DSC 4489  DSC 4497

DSC 4499  DSC 4504

 

โรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ จังหวัดกระบี่

DSC 4507  DSC 4512

DSC 4513  DSC 4515

 

โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา จังหวัดกระบี่

 DSC 4521  DSC 4529

DSC 4534  DSC 4533

 

โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ จังหวัดกระบี่

DSC 4703  DSC 4717

DSC 4714  DSC 4711

 

 โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ จังหวัดกระบี่

DSC 4741  DSC 4742

DSC 4747  DSC 4748

 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ จังหวัดกระบี่

 DSC 4757  DSC 4764

DSC 4767  DSC 4768

 

โรงเรียนพนมเบญจา จังหวัดกระบี่

 DSC 4774  DSC 4789

DSC 4786  DSC 4780

 

โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ จังหวัดกระบี่

 DSC 4796  DSC 4797

DSC 4803  DSC 4805

 

โรงเรียนเขาดินประชานุกูล จังหวัดกระบี่

DSC 4816  DSC 4818

DSC 4820  DSC 4821

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น