ติดต่อออนไลน์  

q a

   

ผู้ตรวจราชการ ศธ. ติดตามการสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่สาม)

Details

 ผู้ตรวจราชการ ศธ. ติดตามการสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่สาม) : วันที่ 6 สิงหาคม 2563 นายพีรพล จริงจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียน ครู โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล  โรงเรียนเมืองกระบี่  และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  ร่วมต้อนรับ นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะในการลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 ตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) ประจำปีงบประมาณ 2563 ประเด็นนโยบายการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่สาม) ณ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล และโรงเรียนเมืองกระบี่ ซึ่งผู้ตรวจราชการได้เข้าร่วมสังเกตการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาจีน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเกาหลี และภาษาญี่ปุ่น และรับฟังการนำเสนอการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนของครูภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่สาม)

DSC 0163  DSC 0019

DSC 0023  DSC 0046

DSC 0066  DSC 0143

DSC 0125  DSC 0169

DSC 0184  DSC 0188

DSC 0195  DSC 0260

DSC 0285

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น