ติดต่อออนไลน์  

q a

   

การประชุมพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้เชิงรุก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

Details

การประชุมพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้เชิงรุก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย : นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  มอบหมายให้  นายกรุณพล  พราหมเภทย์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นประธานการประชุม    การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปีการศึกษา 2563  โดยใช้ “เทคนิคบิงโก”  โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนภาษาไทยของสถานศึกษาในสังกัดในพื้นที่จังหวัดตรัง และศึกษานิเทศก์  เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563  ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  จังหวัดตรัง

DSC 5814  DSC 5818

DSC 5831  DSC 5823

DSC 5826  DSC 5815

DSC 5817  DSC 5813

สำหรับในส่วนของจังหวัดกระบี่  มอบหมายให้ นายสุชีพ  นวลอ่อน  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานการประชุมฯ  โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนภาษาไทยของสถานศึกษาในสังกัดในพื้นที่จังหวัดกระบี่ และศึกษานิเทศก์  เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563        ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  จังหวัดกระบี่

S 60407845  S 60407846

S 60407847  S 60407849

 

DSC 5815

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น