ติดต่อออนไลน์  

q a

   

การประชุมสัมมนา การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

Details

การประชุมสัมมนา การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  :  นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นประธานการประชุมสัมมนา การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  โดยมี        ผู้บริหารสถานศึกษา  คณะครู  และศึกษานิเทศก์  เข้าร่วมประชุม  เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563  ณ ห้องธนารมณ์ 3  โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง

                   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  จัดประชุมสัมมนา การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ      สถานศึกษา  เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเกิดคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา มีระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษาจัดขึ้น ทำให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชน

DSC 5849  DSC 5851

DSC 5857  DSC 5854

DSC 5861  DSC 5866

DSC 5881  DSC 5880

DSC 5867  DSC 5883

DSC 5884  DSC 5885

DSC 5886  DSC 5874

DSC 5864

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น