ติดต่อออนไลน์  

q a

   

การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาไทย (คำคม)

Details

การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาไทย (คำคม) : วันที่ 5 กันยายน 2563 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมกติกา และวิธีจัดการแข่งขันการต่อศัพท์ภาษาไทย (คำคม) สำหรับครูและนักเรียน โดยวิทยากรระดับประเทศ ของกลุ่มสาระเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนกันตังพิทยากร ระหว่างวันที่ 5 - 6 กันยายน 2563 ณ หอประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนกันตังพิทยากร อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครู และนักเรียนได้เรียนรู้กติกา และวิธีจัดการแข่งขันการต่อคำศัพท์ภาษไทย ได้อย่างถูกต้อง

S 3596471  S 3596472

S 3596477  S 3596476

S 3596479  S 3596475

S 3596469

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น