ติดต่อออนไลน์  

q a

   

กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2563

Details

กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2563 : วันที่ 11 กันยายน 2563 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 มอบหมายให้ นายสมมาตร์ สุวรรณทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นประธานพิธีเปิดการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 11 -12 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมบางรัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง  ซึ่งการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายคือ / ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนในสังกัดในจังหวัดตรัง ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของครู/ สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม/ ปีการศึกษา 2563 พัฒนาเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ Active Learning เผยแพร่สื่อ/เทคนิคการจัดการเรียนรู้ Active Learning และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้/ สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน / และเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ Active Learning ของครูที่เข้าร่วมโครงการ

DSC 0065  DSC 0063

DSC 0079  DSC 0031

DSC 0034  DSC 0038

DSC 0041  DSC 0043

DSC 0045  DSC 0050

DSC 0053  000001

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น