ติดต่อออนไลน์  

q a

   

การยกระดับความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

Details

การยกระดับความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี : วันที่ 11 กันยายน 2563 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 มอบหมายให้นายกรุณพล พราหมเภทย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการยกระดับความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
ซึ่งกิจกรรมที่จัดประกอบด้วย การนำเสนอผลงานการแสดงนวัตกรรม โดยใช้กระบวนการวิจัยนักเรียนของ (STI) มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นำเสนอผลงาน
รวม 10 กลุ่ม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นำเสนอผลงาน 10 กลุ่ม และการนำเสนอผลงานการแสดงนวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัยของครู จำนวน 13 คน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยมีคณาจารย์จากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และนางกรวิกา ฉินนานนท์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้วิพากษ์งานวิจัยของครูและนักเรียน

322091  322093

54989  322099

322095  322092

322097  322098

322096  322090

54991  322100

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น