การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน โรงเรียนในสังกัด สพป.ยะลา เขต 3

Details
Category: เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
Published on Friday, 22 May 2020 13:57
Written by watjana
Hits: 130

ชื่อเรื่อง               การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

                           โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3

ผู้ศึกษา                นายโกมุท รุยอ่อน  (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3)

ปีที่ศึกษา             2562

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------