การพัฒนาโรงเรียนสุจริต สู่ความยั่งยืน โดยใช้กลยุทธ์ "SAMAKKEE MODEL" (ผอ.อุไรวรรณ ทองเสน่ห์)

Details
Category: เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
Published on Tuesday, 09 June 2020 12:03
Written by watjana
Hits: 414

Uriwan

ชื่อเรื่อง                การพัฒนาโรงเรียนสุจริต..สู่ความยั่งยืน โดยใช้กลยุทธ์ "SAMAKKEE MODEL"

                            โรงเรียนสามัคคีศึกาา จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2561 - 2562                                      

ผู้รายงาน             นางสาวอุไรวรรณ ทองเสน่ห์

ตำแหน่ง               ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีศึกษา

ปีการศึกษา          2561 - 2562

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

บทคัดย่อ