ติดต่อออนไลน์  

q a

   

สหวิทยาเขตสังกัดสพม.13

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ได้ประกาศจัดตั้งสหวิทยาเขต ลงวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ภายในสหวิทยาเขตและสามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างโรงเรียนภายในสหวิทยาเขต ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สหวิทยาเขตทับเที่ยง

Details

1. โรงเรียนวิเชียรมาตุ
2. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
3. โรงเรียนน้ำผุด
4. โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3
5. โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข
6. โรงเรียนนาโยงวิทยาคม
7. โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์

สหวิทยาเขตศรีตรัง

Details

1. โรงเรียนสภาราชินี ๒
2. โรงเรียนกันตังพิทยากร
3. โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
4. โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์
5. โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา
6. โรงเรียนวังวิเศษ
7. โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น