สหวิทยาเขตศรีตรัง

Details
Category: สหวิทยาเขตสังกัดสพม.13
Published on Thursday, 27 April 2017 09:53
Written by ทนงศักดิ์
Hits: 1092

1. โรงเรียนสภาราชินี ๒
2. โรงเรียนกันตังพิทยากร
3. โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
4. โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์
5. โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา
6. โรงเรียนวังวิเศษ
7. โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์