สหวิทยาเขตปลันดา

Details
Category: สหวิทยาเขตสังกัดสพม.13
Published on Thursday, 27 April 2017 09:59
Written by ทนงศักดิ์
Hits: 1036

1. โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์
2. โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์
3. โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
4. โรงเรียนคันธพิทยาคาร
5. โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2
6. โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม
7. โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์