สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส

Details
Category: สหวิทยาเขตสังกัดสพม.13
Published on Thursday, 27 April 2017 10:06
Written by ทนงศักดิ์
Hits: 971

1. โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง
2. โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์
3. โรงเรียนเขาดินประชานุกูล
4. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗
5. โรงเรียนพนมเบญจา