พรบ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 ฉบับที่ 2

Details
Category: กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
Published on Thursday, 04 April 2019 15:49
Written by ทนงศักดิ์
Hits: 1861

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ฉบับที่ ๒