ระเบียบว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษา พ.ศ. 2550

Details
Category: กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
Published on Wednesday, 15 May 2019 18:23
Written by ทนงศักดิ์
Hits: 1736

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550