ระเบียบว่าด้วยขยายชั้นเรียน พ.ศ. 2553

Details
Category: กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
Published on Wednesday, 15 May 2019 18:20
Written by ทนงศักดิ์
Hits: 2054

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2553