พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

Details
Category: กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
Published on Thursday, 07 March 2019 13:54
Written by ทนงศักดิ์
Hits: 1510
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

-  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2562

-  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2553

-  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2551

-  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547