ติดต่อออนไลน์  

q a

   

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

Details

1. การดำเนินการด้านพัสดุ สพม.13 (นางสาวอรวรรณ อังสุธรรม,นางลัดดา คิ้วนาง)

2. คู่มือการปฏิบัคิงานการบันทึกรายการสินทรัพย์ GFMIS Web Online นางสาวอรวรณ เหมนแก้ว)

3. คู่มือการทำเงินเดือน (นางพิมพ์ชนก นามสมมิตร)

4. คู่มือการเบิกจ่าย (นางปราณี ขวัญนิมิตร)

5. คู่มือการจ่ายเงินในระบบ KTB Corperate Online (นางสาวศาสดา คงจรัส)

6. คู่มือแนวทางการตรวจสอบบัญชี (นายเนติลักษณ์ รักทอง)

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น