ติดต่อออนไลน์  

q a

   

กลุ่มอำนวยการ

Details

1. คู่มือการปฏิบัติงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ (นางศรธนวรรณ์ เจ้ยทองศรี)

2. คู่มือการปฏิบัติงานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงาน (นางสาวนันทรัฐ คงดำ)

3. คู่มือการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของ สพม.13 (นางสาวนันทรัฐ คงดำ)

4. คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอิเลกทรอนิกส์ (My office) (นางสาวพรนภา ชุมเชื้อ)

5. คู่มือการทำลายเอกสาร (นางสาววริศรา  ยอดทอง)

6. คู่มือการปฏิบัติงานการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ (นางสาวศิรรัตน์ มีวัฒนะ)

7. คู่มือการปฏิบัติงานงานมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (นางสาวอภิญญา เชาวน์คุณากร)

8. คู่มือการปฏิบัติงานบริหารงานยานพาหนะ (นายทนงศักดิ์ ไทรงาม)

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น