กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

Details
Category: คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
Published on Wednesday, 15 May 2019 19:05
Written by ทนงศักดิ์
Hits: 245

1. คู่มือการดำเนินงาน การลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ/ต่างประเทศ (นางกิตติยา ชิดเชื้อ)