กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Details
Category: คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
Published on Wednesday, 15 May 2019 19:05
Written by ทนงศักดิ์
Hits: 192

1. คู่มือการดำเนินการงานข้อมูลสารสนเทศ  (นางสาวกชกร เถรว่อง)

2. คู่มือการดำเนินการงาน ICT   (นายทนงศักดิ์ ไทรงาม)