จุดเน้นการดำเนินงานของ สพม.13

Details
Category: ข้อมูลพื้นฐาน สพม.13
Published on Wednesday, 16 December 2015 12:53
Written by ทนงศักดิ์
Hits: 5260

1. จุดเน้นด้านผู้เรียน

2. จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา

3. จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ