ติดต่อออนไลน์  

q a

   

โรงเรียนที่ใช้ obec lms

Details

โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2                                             http://www.wch2.ac.th/   คลิก

โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์                               http://lms.yantakao.ac.th/obeclms/  คลิก

โรงเรียนเมืองกระบี่                                               http://www.mschool.ac.th/   คลิก

โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์                                         http://www.sinpun.ac.th/  คลิก

โรงเรียนกันตังพิทยากร                                         http://203.172.168.25/obeclms/  คลิก

โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3                                            http://118.174.39.130/obeclms/  คลิก

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น