ติดต่อออนไลน์  

q a

   

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนห้วยยอดได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

Details

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เด็กหญิงศศิพิมพ์ ขาวนิ่ม ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนห้วยยอดได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง PSU ลูกทุ่ง Contest 2016 ได้รับเงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร จัดโดยชมรมนาฏรักษ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ เวทีอาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  จังหวัดสงขลา


   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น