ติดต่อออนไลน์  

q a

   

โรงเรียนห้วยยอดขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับนักเรียนที่ได้รับทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พสวท. ในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา

Details

                   โรงเรียนห้วยยอดขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับน.ส.ฉันทลักษณา ฉันทรางกูรและ น.ส. ฉันทมาลินี ฉันทรางกูร นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต ที่ได้รับทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พสวท. โดยกรมสามัญศึกษา และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา


   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น