ติดต่อออนไลน์  

q a

   

ประเมินโรงเรียน-วิเชียรมาตุ3

Details

page

                  ว่าที่ ร.ต.นพดล  รักษ์แก้ว  (รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13)  พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์  ดำเนินการนิเทศกำกับติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ประจำปีงบประมาณ 2560 (ครั้งที่ 1)   โรงเรียนวิเชียรมาตุ เพื่อนิเทศกำกับติดตามให้ความช่วยเหลือครู  บุคลากรทางการศึกษาและประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียน  เมิ่อวันที่  20 กุมภาพันธ์ 2560  ณ ห้องประชุมโรงเรียนวิเชียรมาตุ 3  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง.

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น