ติดต่อออนไลน์  

q a

   

คณะผู้วิจัย ม.นเรศวร สังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมโครงการบทเรียนกลยุทธ์การให้ของมูลนิธิสยามกัมมาจลกับบทบาทในการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทย

Details

      วันที่ 23 มีนาคม 2560 คณะผู้วิจัย คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าเก็บข้อมูล สังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม และสัมภาษณ์เชิงคุณภาพเกี่ยวการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อจัดทำโครงการ "บทเรียนกลยุทธ์การให้ของมูลนิธิสยามกัมมาจลกับบทบาทในการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทย" ณ อาคารเรียน 10 โรงเรียนห้วยยอด

032309scbf01

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น