ติดต่อออนไลน์  

q a

   

โรงเรียนห้วยยอดดำเนินการประชุมครูอบรมเชิงปฏิบัติการแผนการพัฒนาตนเอง (ID plan) และการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง

Details

             วันที่ 17 และ 24 มีนาคม 2560 โรงเรียนห้วยยอดดำเนินการประชุมครูอบรมเชิงปฏิบัติการแผนการพัฒนาตนเอง (ID plan) และการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง เพื่อพัฒนาคุณภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำแผนการพัฒนาตนเอง (ID plan) การจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง  ณ ห้องโสตนศึกษา อาคารเรียน 10 และห้องเรียนรวม อาคารเรียน 9 โรงเรียนห้วยยอด032401scbf teach


   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น