ติดต่อออนไลน์  

q a

   

โรงเรียนห้วยยอดการจัดอบรมจัดทำแผนปฏิบัติการคณะกรรมการสภานักเรียนส่งเสริมประชาธิปไตย ประจำปีการศึกษา 2560

Details

  วันที่ 27 มีนาคม 2560 ดร.นวลแสง สูคีรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดอบรมจัดทำแผนปฏิบัติการคณะกรรมการสภานักเรียนส่งเสริมประชาธิปไตย ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 25 คน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 10 อาคารเรียน 10 โรงเรียนห้วยยอด เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในกระบวนการทำงานให้แก่คณะกรรมการสภานักเรียน เป็นต้นกล้าประชาธิปไตยที่มั่นคง เข็มแข็งของสังคมไทย ส่งเสริมพฤติกรรมสร้างสรรค์ให้เกิดกับนักเรียนทุกคน ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง ทำให้รู้จักคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น เป็นสมาชิกที่ดีของหมู่คณะ เพื่อเป็นแกนนำในการพัฒนานักเรียนในโรงเรียนห้วยยอด ให้มีความเข็มแข็ง ยั่งยืน


032706STDCouncil032702STDCouncil032705STDCouncil032701STDCouncil
   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น