โรงเรียนห้วยยอดจัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2559

Details
Category: ภาพข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
Published on Saturday, 01 April 2017 13:52
Written by โรงเรียนห้วยยอด
Hits: 271

วันที่ 31 มีนาคม 2560 ดร.นวลแสง สูคีรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2559 เพื่อให้นักเรียนได้รับมอบอย่างเป็นทางการและนำความภาคภูมิใจสู่ตัวนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน ณ หอประชุม อาคารเรียน 10 โรงเรียนห้วยยอด


 

033101cer m36033102cer m36033107cer m36033104cer m36
033105cer m36033106cer m36033108cer m36033110cer m36