รับรางวัลส่งเสริมรักการอ่านระดับประเทศ

Details
Category: ภาพข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
Published on Sunday, 02 April 2017 16:08
Written by โรงเรียนกันตังพิทยากร
Hits: 336

2 เมษายน 2560...ขอชื่นชมคุณครูณัฏฐกันย์ จันทร์ทอง คุณครูบรรณารักษ์ โรงเรียนกันตังพิทยากร และคณะครูทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับนักเรียน ส่งผลให้โรงเรียนและคุณครูบรรณารักษ์ ได้รับรางวัลส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยมระดับประเทศ