ติดต่อออนไลน์  

q a

   

โรงเรียนห้วยยอดดำเนินการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2560

Details

  วันที่ 4-5 พฤษภาคม 2560 ดร.นวลแสง สูคีรี ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2560  เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 แนะนำหลักสูตรการศึกษา การครองตน ตลอดจนผู้ปกครองพบครูที่ปรึกษาเพื่อวางแผนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนร่วมกัน ณ ห้องเรียนรวม อาคารเรียน 9 โรงเรียนห้วยยอด


050400IntroM14050403IntroM14050404IntroM14050405IntroM14

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น