ติดต่อออนไลน์  

q a

   

โรงเรียนห้วยยอดต้อนรับคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา จากโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน)

Details

             วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2560 โรงเรียนห้วยยอดนำโดย ดร.นวลแสง สูคีรี ผู้อำนวยการโรงเรียน ต้อนรับ คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา จากโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน) ที่เข้าศึกษาดูงานศาสตร์ของพระราชาและการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการศึกษาโรงเรียนห้วยยอด ณ อาคารเรียน 10 อาคารศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา


   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น