โรงเรียนห้วยยอดต้อนรับคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา จากโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน)

Details
Category: ภาพข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
Published on Friday, 26 May 2017 11:12
Written by โรงเรียนห้วยยอด
Hits: 262

             วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2560 โรงเรียนห้วยยอดนำโดย ดร.นวลแสง สูคีรี ผู้อำนวยการโรงเรียน ต้อนรับ คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา จากโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน) ที่เข้าศึกษาดูงานศาสตร์ของพระราชาและการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการศึกษาโรงเรียนห้วยยอด ณ อาคารเรียน 10 อาคารศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา