ติดต่อออนไลน์  

q a

   

โรงเรียนห้วยยอดร่วมกับกองทัพเรือดำเนินโครงการกองทัพเรือรวมใจ ร่วมต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 4

Details
        วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนห้วยยอดร่วมกับกองทัพเรือ นำโดย ดร.นวลแสง สูคีรี ผู้อำนวยการโรงเรียนดำเนินโครงการกองทัพเรือรวมใจ ร่วมต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560 ด้วยกองทัพ โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพเรือ โดยการจัดชุดมวลชนสัมพันธ์เข้ารณรงค์ป้องกันยาเสพติดให้กับเยาวชนเพื่อให้นักเรียนเข้าใจถึงพิษภัยของยาเสพติดและป้องกันภัยจากเยาเสพติด ณ ห้องเรียนรวม อาคารเรียน 9 โรงเรียนห้วยยอด
 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น