ติดต่อออนไลน์  

q a

   

โรงเรียนห้วยยอดจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก World No Tobacco Day

Details

           วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนห้วยยอดร่วมกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก World No Tobacco Day ภายใต้คำขวัญ "บุหรี่ ภัยคุกคามต่อการพัฒนา (Tobacco - a threat to development)" เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่


   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น