โรงเรียนห้วยยอดจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก World No Tobacco Day

Details
Category: ภาพข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
Published on Friday, 02 June 2017 12:36
Written by โรงเรียนห้วยยอด
Hits: 325

           วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนห้วยยอดร่วมกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก World No Tobacco Day ภายใต้คำขวัญ "บุหรี่ ภัยคุกคามต่อการพัฒนา (Tobacco - a threat to development)" เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่