ติดต่อออนไลน์  

q a

   

โรงเรียนห้วยยอดดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5 และ 6 ปีการศึกษา 2560

Details

              วันที่ 29 พฤษภาคม 1,2 และ 5 มิถุนายน 2560 โรงเรียนห้วยยอดดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5 และ 6 ปีการศึกษา 2560 โดย ดร.นวลแสง สูคีรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธาน เพื่อให้ผู้ปกครอง ครูที่ปรึกษาและโรงเรียนมีปฏิสัมพันธ์อันดีต่อกันก่อให้เกิดความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างยั่งยืน

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น