ติดต่อออนไลน์  

q a

   

โรงเรียนนาโยงวิทยาคม จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม "คุณธรรม นำความรู้ สู่วิถีพอเพียง"

Details

โรงเรียนนาโยงวิทยาคม อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง  จัดกิจกรรม ค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน  "คุณธรรม นำความรู้ สู่วิถีพอเพียง" 
ในระหว่างวันที่  2  -3  มิถุนายน  2560  ณ  วัดไทรทอง  อำเภอนาโยง  จังหวัดตรัง โดยได้รับเกียรติจาก 
ว่าที่ร้อยตรีนพดล  
รักษ์แก้ว  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  13  เป็นประธานพิธีเปิด  

คณธรรม60

คณธรรม601

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น