ติดต่อออนไลน์  

q a

   

โรงเรียนห้วยยอดดำเนินการอบรมนักเรียนแกนนำห้องเรียนสีขาว ปีการศึกษา 2560

Details

               วันที่ 10 มิถุนายน 2560 ดร.นวลแสง สูคีรี ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการจัดกิจกรรมอบรมนักเรียนแกนนำห้องเรียนสีขาว ปีการศึกษา 2560 ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ห้องเรียนละ 5 คน เพื่อให้นักเรียนเข้าใจบทบาทของตนเองในการเป็นผู้นำในการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ณ ห้องเรียนรวม อาคารเรียน 9 โรงเรียนห้วยยอด


   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น