ติดต่อออนไลน์  

q a

   

โรงเรียนนาโยงวิทยาคม จัดโครงการพลังงานสัญจร "เปิดโลกปิโตรเลียม"

Details

สญจร601

                                บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)  ร่วมกับโรงเรียนนาโยงวิทยาคม จัดโครงการพลังานสัญจร "เปิดโลกปิโตรเลียม"  
                                                                  มี
นิทรรศการ ต่าง ๆ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ
                     ในเรื่องของพลังงานปิโตรเลียม ตลอดจนการนำปิโตเลียมไปใช้ประโยชน์ เพื่อสร้างความตระหนักในการใช้พลังงานอย่างยั่งยืนต่อไป
                                                                         ให้กับนักเรียน   ในวันที่ 15  มิถุนายน 2560

 

สญจร602

 สญจร603

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น