ติดต่อออนไลน์  

q a

   

ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอดและคณะครูแกนนำดำเนินการคัดกรองผลงาน รางวัลสูงสุดระดับชาติสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 1

Details

ดร.นวลแสง สูคีรี ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด ครูสุทธิรัตน์ เสนีชัย ครูจรวยพรรณ เย่าเฉื้องและครูอานนท์ คงเฝือร่วมกับศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณเป็นคณะกรรมการดำเนินการคัดกรองผลงาน "รางวัลสูงสุดระดับชาติสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ" ปี 2560 ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 1 ภาคใต้ ระะหว่างวันที่ 17-19 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมทวิน โลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น