ติดต่อออนไลน์  

q a

   

ผู้อำนวยการและตัวแทนครูโรงเรียนห้วยยอดรับรางวัล MOE AWARDS ประจำปีการศึกษา 2558

Details

     

         วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ผู้อำนวยการและตัวแทนครูรับรางวัล MOE AWARDS ประจำปีการศึกษา 2558 โดย ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล เป็นประธานพิธีมอบรางวัล จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ ณ หอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวดนครปฐม

  • ผอ.นวลแสง สูคีรี สาขาป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประเภทบุคคล

  • ครูสุทธิรัตน์ เสนีชัย สาขาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประเภทสถานศึกษา

  • ครูจรวยพรรณ เย่าเฉื้อง สาขาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประเภทโครงการ

  •  

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น