ติดต่อออนไลน์  

q a

   

โรงเรียนนาโยงวิทยาคม จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2560

Details

                                                             โรงเรียนนาโยงวิทยาคม จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2560

                                                                                    ในวันที่ 26  มิถุนายน 2560 

                                                  โดยมีการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทย กิจกรรมการแสดงละครลักษณวงศ์
                                                                    การประกวดแฟนซีตัวละครในวรรณคดีของสุนทรภู่ 

 

      สนทรภ603สนทรภ602        สนทรภ604    สนทรภ601

 

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น