ติดต่อออนไลน์  

q a

   

ปิด ปรับ ปลด เปลี่ยน รู้คิด รู้ใช้ พลังงานไฟฟ้ากับโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์

Details

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 สำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่ กระทรวงพลังงาน ร่วมกับ อส. พน (Local Energy Planner) กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย" ให้การอบรมการรู้คิด รู้ใช้ พลังงานไฟฟ้า ภายใต้หัวข้อ" Energy for life" แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเติมเต็มความรู้ให้แก่เยาวชน การรู้จักปิด ปรับ ปลด เปลี่ยน เพื่อรักษาพลังงานไฟฟ้าให้มีอยู่และใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่ามากที่สุด เราชาว ล.น. ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน ไว้ ณ ที่นี้

1        2       3         4          5            6           7          8          9              10          11     

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น